#ziveslovo 21.3.2020

#ziveslovo 21.3.2020

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.

Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘

Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘

Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Lk 18, 9-14

 

politik Richard Vašečka

„Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia.“

„Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“

Ktorá z týchto modlitieb je bližšia tvojmu srdcu? Nie, nepýtam sa, ktorá z nich je „správna“, ale ktorá lepšie vystihuje stav tvojej mysle vo vzťahu k Bohu a k ľuďom. Ktorá?

Ježiš ti nevyčíta, že chodíš do chrámu, modlíš sa, usiluješ sa vyhýbať hriechu, postíš sa, dávaš desiatky. Mimochodom, robíš to všetko? Lebo tak je to správne.

Ježiš ťa varuje, aby si si pre toto všetko nenamýšľal, že si spravodlivý, a nepohŕdal ostatnými. Lebo to by ťa mohlo vyjsť draho.

 

TIP NA DNES:

Nenamýšľaj si a nepohŕdaj!

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00