#ziveslovo 21.4.2022

#ziveslovo 21.4.2022

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.

A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“

Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

Lk 24, 35-48

Lucia Barabas, grafička

Ježišova prekypujúca láska k nám je taká hmatateľná v dnešnom evanjeliu! Ježiš nás božským spôsobom zachraňuje, vykupuje a v tejto najvznešenejšej úlohe všetkých čias sa v obrovskej láske skláňa k biednej podstate človeka: upokojuje učeníkov, keď sa preľaknú, necháva ich dotknúť sa ho a presvedčiť sa, že je to on, a dokonca sa ich pýta, či majú niečo na jedenie! Všemohúci Boh, Pán času a vesmíru, sa počas svojej vykupiteľskej misie prišiel najesť s učeníkmi! Až potom im vysvetľuje Písmo a otvára myseľ. Nechajme sa preniknúť úžasom z lásky Boha, ktorý sa takto znižuje k človeku.


TIP NA DNES:

V modlitbe dnes budem meditovať nad dnešným evanjeliom. Predstavím si, že aj ja som medzi učeníkmi, keď prichádza Ježiš. Dotknem sa jeho rán, podám mu kúsok pečenej ryby a nechám si otvoriť myseľ a srdce pre jeho slovo!

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00