#ziveslovo 21.5.2020

#ziveslovo 21.5.2020

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28, 16-20

 

redaktorka Eva Štrbová

Ježiš nám prisľúbil svoju nepretržitú prítomnosť. Nesľúbil, že ju budeme stále cítiť ani že nás jeho prítomnosť ochráni od všetkých ťažkých situácií. Sľúbil však, že bude stále s nami a z každej tmy nás vyvedie. Akákoľvek temnota sa nakoniec rozplynie a my zistíme, že na každom mieste, cez ktoré kráčame, aj tam, kde sa nám zdá, že zvierame prázdnotu, nás drží Kristova pevná ruka. A toto poznanie už neodveje vietor premenlivých pocitov, stane sa pevnou kotvou našej duše.

TIP NA DNES:

Poďakuj Ježišovi za niektorý z vašich spoločných momentov, keď ťa jeho ruka vyviedla z tmy do svetla.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00