#ziveslovo 21.5.2021

#ziveslovo 21.5.2021

Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“

Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky!“

Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“

On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“

Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“

Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!

Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha.

Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“

Jn 21, 15-19

lekár a stály diakon Štefan Paľúch

Skúsme namiesto „Šimon, syn Jánov“ doplniť svoje meno. Veľmi dobre chápeme, čo sa nás Ježiš pýta. A my možno okamžite, dokonca aj s veľkou hrdosťou, odpovedáme tak, ako Šimon: „Ty vieš, že ťa mám rád.“ Ale je to naozaj tak? Ľahko sa hovorí, ale ťažko koná. Slovami toho nahovoríme viac ako dosť. Často sú, žiaľ, naše slová prázdne, nenasledujú za nimi skutky. Ak mám Ježiša rád, je to aj na mne vidieť? Je to vidieť na mojom živote, na mojich každodenných skutkoch? Ak ho mám rád, musím sa snažiť mať rád v prvom rade človeka. Svoju manželku či manžela, svoje dieťa, svojho priateľa či kolegu, spolužiaka, ale aj toho, kto nemá rád mňa, kto ma nemusí. A to je oveľa ťažšie, to je veľmi náročné, možné len s Ježišovou pomocou. Menej hovorme a viac konajme. Tak dokážeme, že to s láskou k Ježišovi myslíme naozaj vážne a úprimne.

 

TIP NA DNES:

Skúsim počas dňa aspoň jednému človekovi prejaviť akýmkoľvek spôsobom svoju lásku.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00