#ziveslovo 21.5.2022

#ziveslovo 21.5.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.

Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí.

Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.

Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.“

Jn 15, 18-21

Lucia Barabas, grafička

Ježiš predpovedá ťažkosti a neľahký život pre tých, ktorí ho budú nasledovať. Zaujímavý a krásny postreh je, keď Ježiš hovorí, že to všetko im budú robiť „pre jeho meno“. Taká jednoduchá, a pritom taká mocná – úcta k menu „Ježiš“! Pre toto meno budú jeho nasledovníkov nielen prenasledovať, ale v tomto mene sľubuje moc vyháňať zlých duchov. Na meno Ježiš sa zohne aj každé koleno v nebi, na zemi a v podsvetí, a dokonca už žalmista v Starom zákone ospevuje meno Pána a hovorí, že „v jeho sväté meno máme dôveru“. Nakoľko dôverujeme menu Ježiš? Aké miesto a úctu má v našich životoch?


TIP NA DNES:

Pomodlím sa dnes Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00