#ziveslovo 21.6.2022

#ziveslovo 21.6.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.

Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.

Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“

Mt 7, 6. 12-14

Lucia Barabas, grafička

Evanjelium a Desatoro, to je takpovediac návod na šťastný život tu na zemi a tiež návod na cestu do neba. Robiť to, čo chceme, aby robili nám, milovať svojho blížneho ako seba samého, milovať Boha, vchádzať tesnou bránou… Ďakujme dnes Pánovi za jeho veľkú milosť, že nám táto úzka cesta bola zjavená. Je ňou totiž on sám – on je Cesta, Pravda a Život. On je Brána, ktorou ovce vchádzajú do ovčinca. On je spása, naše vykúpenie, odpoveď na otázky a pochybnosti, on je naše nebo!


TIP NA DNES:

Mnoho je tých, čo vchádzajú priestrannou cestou, ktorá vedie do zatratenia. Poprosím dnes o srdce citlivé na túto skutočnosť. Nech ho prenikne úprimná bolesť nad touto skutočnosťou a nech v mojich modlitbách už nikdy nechýbajú prosby za spásu duší.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00