#ziveslovo 21.8.2020

#ziveslovo 21.8.2020

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“

On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.

Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

Mt 22, 34-40

 

redaktorka Eva Štrbová

V dvadsiatej druhej kapitole Matúšovho evanjelia to vyzerá, akoby farizeji a saduceji zorganizovali preteky o to, komu prvému sa podarí nachytať Ježiša. Napriek tomu, že oni sa otázky o platení daní, manželstve v nebi a nakoniec o najväčšom prikázaní nepýtali preto, že by na ne naozaj hľadali odpovede, môžeme im byť vďační. Vďaka nim dostali Ježišove odpovede generácie kresťanov, ktorí po nich naozaj túžia.

K tomu dnešnému prikázaniu lásky k Bohu a blížnemu niet čo dodávať. Len v pokore prosiť o milosť, aby sme ho aj v tento deň dokázali žiť.

 

TIP NA DNES:

Nájdime si dnes skryté miesto, kľaknime si a poprosme Boha o milosť milovať.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00