#ziveslovo 21.9.2019

#ziveslovo 21.9.2019

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.

Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“

On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

Mt 9, 9-13

 

politik Richard Vašečka

S Ježišom mali väčšie problémy farizeji než mýtnici. A hoci Ježiš miluje a prijíma každého, zdá sa, že aj on mal väčšie problémy s farizejmi než s mýtnikmi. Neschvaľoval hriech. Cudzoložnici povedal: „Choď a už viac nehreš!“ Mýtnikov prirovnal k chorým: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.“ Najväčší problém majú však tí, ktorí si myslia, že sú (na rozdiel od iných) zdraví, a pokladajú sa za spravodlivých. Podľa Ježiša všetci potrebujeme dve veci: milosrdenstvo a pokánie.

Mimochodom, z mýtnika Matúša sa stal jeden z najčítanejších autorov na celom svete a v celých dejinách. Aj pri bohoslužbách často počúvame „čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša“.

 

TIP NA DNES:

Choď a nauč sa, čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00