#ziveslovo 22.1.2019

#ziveslovo 22.1.2019

V istú sobotu kráčal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizeji mu povedali: „Pozri, prečo robia v sobotu, čo neslobodno?“

On im odvetil: „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“

I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“

Mk 2, 23-28

 

univerzitný kaplán Juraj Sedláček

Možno poznáte prirovnanie, že s vodou z vaničky sme vyliali aj dieťatko, hoci pôvodný úmysel bol ten najlepší a veľmi potrebný: zbaviť ho špiny a nečistoty.

V dnešnom texte vidíme Ježiša ako človeka, ktorého kráľovstvo nie je z tohto sveta, ktorý je síce “zhora”, ale ktorý ako človek prichádza pre človeka. A ešte skôr, akoby zobral na seba jeruzalemský kríž, “berie na seba” možné ťažkosti, ktoré vyvstanú z naplnení potrieb tých, ktorých má rád…

Boh nás stvoril a má nás rád aj nedokonalých. A on sám je zavŕšením, naplnením zákona, Láskou.

Prijať napriek pôstu niečo od druhého, môže znamenať potvrdenie, akceptáciu jeho dobrého úmyslu a urobiť mu tým veľkú radosť.

 


TIP NA DNES:

Skôr ako dnes vstúpim do rozhovoru s otcom, mamou, bratom, sestrou, kolegom, spolužiačkou, spolubývajúcim, triednou, podriadeným, uvedomím si, v akej situácii sa nachádza a akú emóciu asi práve prežíva.

 

 

 

korektorka Alžbeta Mráková

„Dokonalý Boh nás nabáda, aby sme smerovali k dokonalosti“

Neexistuje človek, ktorý by vo svojom živote nikdy neurobil chybu. V tom sme si rovní. Dokonalosť patrí Bohu. My vieme, že On je dokonalý a On vie, že my sme chybujúci. Napriek tomu nás každým slovom nabáda, aby sme k dokonalosti smerovali. On urobí pre nás čokoľvek. Keď ide o život, poruší aj ľudské zákazy.

 


TIP NA DNES:

Mysli na to, že aj v tvojom bežnom každodennom živote ide o život. Nielen o pozemský, ale aj o večný.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00