#ziveslovo 22.10.2020

#ziveslovo 22.10.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!

Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“

Lk 12, 49 – 53

jezuita Jakub Garčár

Oheň, rozdelenie a nevyrovnanosť síl stojacich proti sebe. Nespochybniteľne – realita nášho života. Stáva sa však výzvou prijať, že rozdelenie medzi ľuďmi je nielen zapríčinené Ježišom, ale že je – ako je napísané – ním chcené a darované a má miesto v jeho evanjeliu!

Ako ťažko sa nám prijíma, čo v našich očiach nedáva zmysel. A predsa – viera neznamená chápať, ale dôverovať Ježišovi, hoci si jeho slovo (ešte) neviem vysvetliť ani ospravedlniť.

 

TIP NA DNES:

Všimnem si dnes svoju ťažkosť veriť druhým, ak ich slovo prekračuje moje poznanie, skúsenosť a predstavy.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00