#ziveslovo 22.12.2019

#ziveslovo 22.12.2019

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

Mt 1, 18-24

 

redemptorista Rastislav Dluhý CSsR

Boží príchod na tento svet je zázračný, prekvapivý, neuveriteľný. Prekvapený človek nie je zvyknutý na takéto Božie konanie. Ani Mária, ani Jozef, ani pastier, nikto. Všetci sme prekvapení. Potrebujeme nejaký čas spamätať sa. Boh užasnutému alebo ustráchanému človeku vždy hovorí: „Neboj sa!“ Neboj sa, Mária, neboj sa, Jozef! Neboj sa Božieho plánu, jeho konania, jeho príchodu.

Po hriechu sa človek skrýva, vždy za niečo. Tak ako Adam. Po svojom konaní, svojich činoch takto často reagujeme. Teraz však koná Boh a vyzýva ľudí ako Máriu, Jozefa, teba a mňa, aby sa nebáli jeho pôsobenia, aj keď mu niekedy nerozumejú. Jeho pohyb, jeho príchod, jeho skutky sú vždy krokmi milujúceho Boha.

 

TIP NA DNES:

Pozoruješ na sebe a okolo seba Božie konanie a zásahy? Kde?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00