#ziveslovo 22.2.2019

#ziveslovo 22.2.2019

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Mt 6, 13-19

 

univerzitný kaplán Juraj Sedláček

Petrovo vyznanie je v istom zmysle motivačnou literatúrou, nie však tou súčasnou, ktorá je „na jedno kopyto“ a ktorá hľadá energiu a pozitívne myslenie v sebe… Spomedzi apoštolov je Petrovo vyznanie najsilnejším slovom. Skala môže byť z pevnej žuly. Ako skala môže pôsobiť aj mokrý piesok, ktorý sa zlepí. Keď však uschne, rozsype sa. Kto verí, má veľkú moc niečo urobiť. Je zaujímavé, že apoštoli jeden po druhom postupne zlyhali. Peter zaprel, Tomáš pochybuje, Judáš zrádza a berie si život. Pod krížom je už iba Ján, nikto ďalší. Všetci ostatní apoštoli so strachom zmizli…

Vzkriesený Kristus im to nevyčíta. Vie, že mali strach. A keď po slovách: „Pokoj vám!“ apoštoli zistia, že s nimi ďalej ráta, nikto z nich sa už nevychýli, ba všetci, čo zlyhali, položia za Krista život. Dajú odpoveď na Ježišovu otázku z Poslednej večere: „Chápete, čo som vám urobil?“ Petrov primát, Petrova katedra… Ako často a zreteľne vidno pokorného Krista – sluhu – aj v našom súčasnom pápežovi… Jeho osemstoročné gesto pred pár dňami, keď ako prvý pápež v histórii vstúpil na arabský polostrov… „Chápete, čo som vám urobil?“


TIP NA DNES:

Dnes večer máme v Trenčíne 7. UPC ples. Budem obsluhovať. 🙂

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00