#ziveslovo 22.2.2020

#ziveslovo 22.2.2020

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Mt 16, 13-19

 

redemptorista Rastislav Dluhý CSsR

Apoštoli len postupne spoznávali, kto je vlastne Ježiš. Postupne vnikali do podstaty jeho služby a vízie. Veľa im hovoril o srdci Božieho kráľovstva. Učili sa celé tri roky, od rána do večera. Išlo im to pomaly, často nechápali, často si pýtali Ježišovo vysvetlenie. No Ježiš ich trpezlivo učil. Jeho slová a život, ktorého boli dennodenne svedkami, boli pre nich zjavením na pokračovanie. Plne si to uvedomili až po Ježišovom vzkriesení a Turícach.

Dnes vidíme Petra, ktorý na základe zjavenia vysloví svoje vyznanie: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Je podstatné a rozhodujúce, ako vidíme Ježiša a za koho ho pokladáme. Ak ho pokladám len za milého, súcitného a mimoriadne dobrého človeka, je to málo. Môžem sa ním inšpirovať, ale nepôjdem za ním. Ak ho však vnímam ako Boha, ktorý je mojím záchrancom, mojím životom, mojím oslobodením a mojím nebom, presmeruje to moje myslenie a konanie.

 

TIP NA DNES:

Kto je tak naozaj Ježiš… pre teba?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00