#ziveslovo 22.2.2021

#ziveslovo 22.2.2021

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Mt 16, 13-19

jezuita Jakub Garčár

Na vyznanie Šimona, kým je pre neho Ježiš, vyznal Ježiš, kým je pre neho Šimon: Peter, skala, na ktorej vyrastie nepremožiteľná Cirkev. A úrad, ktorý Ježiš zveril Petrovi a ktorý dnes sviatkom Katedry slávime, nie je záležitosť mocenská, ale vzťahová: duchovné manželstvo Božieho Syna a Cirkvi, jeho nevesty.

 

TIP NA DNES:

Za koho pokladám dnes Krista ja? Skúsim si nájsť chvíľu, no nie k odpovedi rozumu, ale k načúvaniu Otcovho hlasu vo svojom vnútri.

 

Pridajte sa k nám a sledujte živé pôstne zamyslenia denne o 21:00: fb.me/e/3tsczHzdg

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00