#ziveslovo 22.2.2022

#ziveslovo 22.2.2022

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Mt 16, 13-19

evanjelizátor Peter Lipták

Tak ako v dňoch Ježišovej pozemskej služby, aj dnes sa môžeme stretnúť s rôznymi názormi na osobu Ježiša Krista. Pre niekoho ostal len rozprávkovou bytosťou – „Ježiškom“, o ktorom v detstve verili, že nosí darčeky; pre ostatných je to jeden zo zakladateľov veľkých svetových náboženstiev; pre ďalších je učiteľom mravného života… Podstatné však je, kto je Ježiš v skutočnosti. Túto všeobecnú otázku za nás zodpovedal apoštol Peter slovami: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ No ešte dôležitejšia otázka znie: Kým je Ježiš pre mňa osobne? Verím, že je Syn Boží a stal sa mojím Mesiášom?


TIP NA DNES:

Dnes v modlitbe sám za seba vyznám: Ježiš, verím, že si Božím Synom, ktorý sa stal človekom, aby zomrel za moje hriechy. Verím, že Otec ťa vzkriesil a urobil Pánom aj Mesiášom. Dnes ťa preto prijímam ako svojho Pána a Mesiáša. Amen.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00