#ziveslovo 22.3.2019

#ziveslovo 22.3.2019

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.

Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali.

Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne.

Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘

Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.

Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“

Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“

Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘?

Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“

Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka.

Mt 21, 33-43.45-46

 

univerzitný kaplán Juraj Sedláček

Možno máš skúsenosť, že spolužiak zo základnej alebo strednej, ktorý kedysi pôsobil ako neohrozený vodca triedy či líder vplyvnej skupiny, na ktorého všetci s bázňou zdola len pozerali, o niekoľko rokov celkom upadol, zmenil sa, veľa stratil… Všetko preverí vek a čas. Slobodných, ženatých a vydaté, zasvätených… Veľa tých, ktorých nikdy nebolo vidno ani počuť, sa časom ukázalo ako harmonické, pokojné a vzácne osobnosti…

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným… Aj smrť Ježiša Krista je v istom zmysle paradoxná. Kristus tým, že prehral, vlastne vyhral… Uholný kameň nie je žiaden podradný malý uhlík, ktorý rýchlo zhorí. Je to uhol stavby. „Kámen nárožní“ (v českom preklade) je najdôležitejší a najväčší kameň, ktorý v rohu drží všetky ostatné kamene pospolu. Je kráľom. V jeho kráľovstve slúžiť znamená kraľovať. Bez neho sa všetko zosype. Peklo je oddelenie sa. Stav duše, podobne ako zmýšľanie vinohradníkov, ktorí sa slovami i gestami oddelili…

 

TIP NA DNES:

Vytvorím a nadviažem „spojenie“ tam, kde som sa oddelil.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00