#ziveslovo 22.5.2022

#ziveslovo 22.5.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.

Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.“

Jn 14, 23-29

evanjelizátor Peter Lipták

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo…“ Ak niekoho milujeme, nie je pre nás ťažké zachovávať jeho slovo alebo aj príkazy. Božie slovo hovorí: „My milujeme, pretože on prvý miloval nás,“ (1 Jn 4, 19) a: „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého“ (Rim 5, 5). Keď sa nás Duch Svätý dotkne, zažijeme Božiu lásku, začneme milovať Boha a potom s radosťou zachovávame jeho slovo. Duch Svätý nás naučí všetko. „Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.“ (Ez 36, 27)


TIP NA DNES:

Skúsim sa otvoriť Božej láske a tiež mu vyznám svoju lásku.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00