#ziveslovo 22.6.2019

#ziveslovo 22.6.2019

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.

Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?

Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?

A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu?

A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich.

Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?!

Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: ‚Čo budeme jesť?‘ alebo: ‚Čo budeme piť?‘ alebo: ‚Čo si oblečieme?‘! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.

Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.“

Mt 6, 24-34

 

redemptorista Rastislav Dluhý CSsR

Tento text je vyjadrením túžby Boha preniknúť našu často ustarostenú myseľ, vliať do našich neraz strachom bijúcich sŕdc dôveru v jeho starostlivosť. Súčasťou nášho hlbokého vzťahu s ním je čoraz pevnejšia, radostnejšia a oslobodzujúca dôvera v jeho otcovskú starostlivosť, v jeho božskú prozreteľnosť. Poctivo pracovať, ale veriť, že Pán za mňa dielo dokončí, urobiť všetko, čo je v našich silách, ale odovzdať všetko do Božích silných a láskavých rúk je postoj srdca, ktoré je zakorenené v dobrote Boha.

Ježiš túži po našej dôvere v neho, ako nám to sprostredkovala Faustína: „Ježiš, dôverujem ti.“ Boh Otec, ktorý nás stvoril, rovnako túži, aby sme zverili do jeho rúk naše dni, našu minulosť, prítomnosť, budúcnosť aj deň našej smrti.

 

TIP NA DNES:

Ak vnímaš, že tvoja dôvera potrebuje posilnenie, pomodli sa dnes Korunku k Božiemu milosrdenstvu alebo si vytlač text dnešného evanjelia a nechaj si ho na viditeľnom mieste, aby si sa k nemu mohol vrátiť.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00