#ziveslovo 22.7.2019

#ziveslovo 22.7.2019

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.

Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“

Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“

Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš.

Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“

Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“

Ježiš ju oslovil: „Mária!“

Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ.

Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“

Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.

Jn 20, 1-2.11-18

 

redemptorista Rastislav Dluhý CSsR

Dojímavá scéna. Boh, ktorý má neustále záujem o príbeh každého človeka, sa k nám približuje svojimi zainteresovanými otázkami na telo: „Adam, kde si? Kain, kde je tvoj brat? O čom sa to rozprávate? Čo sa stalo? Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? Koho hľadáte?“ Nechá nás vyliať si srdce, vyjadriť pochybnosť, hanbu, stratenosť, túžbu, hlad… lásku. Potom ide ešte ďalej a oslovuje nás po mene: „Mária! Peter! Mojžiš! Abrahám… Abrahám.“ Niekedy moje meno šepká, niekedy ho povie nahlas, inokedy zakričí. Na našej osobnej veľkonočnej ceste zo smrti k životu nám Boh prejavuje pozornosť. Hlavne vtedy, keď na nás doľahne ťarcha života. Cesta je dlhá… veľmi potrebujeme vnímať jeho zaangažovanie a nehu.

 

TIP NA DNES:

Kedy si naposledy vnímal Boží záujem o tvoj život? Je tvoje srdce vnímavé na to, keď Boh šepká tvoje meno? Skús sa dnes zastaviť na chvíľu v kostole alebo na tichom mieste a započúvaj sa. Boh ti dal srdce, ktoré ho dokáže počuť.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00