#ziveslovo 22.7.2020

#ziveslovo 22.7.2020

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.

Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“

Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“

Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš.

Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“

Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“

Ježiš ju oslovil: „Mária!“

Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ.

Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“

Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.

Jn 20, 1-2.11-18

 

jezuita Jakub Garčár

Človek sa môže rozprávať so Zmŕtvychvstalým a nevedieť, že je to on. Raz je to pre oči plné sĺz, inokedy preto, lebo pohľad predbehne domnienka, že je to záhradník, a ešte inokedy preto, lebo čakáme, že nájdeme bezvládne mŕtve telo. Ale on žije, je Učiteľ, nie záhradník, rozpoznaný po hlase ušami srdca, keď nás osobne volá naším menom… v radostnom šoku objatý tak mocne, až nám musí povedať: „Už ma nedrž.“

 

TIP NA DNES:

Utri slzy, zriekni sa svojich domnienok a očakávaní a poď hľadať Živého uprostred tvárí, čo dnes stretneš. A nehanbi sa objímať.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00