#ziveslovo 22.7.2021

#ziveslovo 22.7.2021

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.

Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“

Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“

Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš.

Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“

Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“

Ježiš ju oslovil: „Mária!“

Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ.

Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“

Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.

Jn 20, 1-2. 11-18

jezuita Jakub Garčár

Dnes je sviatok sv. Márie Magdalény – ženy, ktorá hľadala a našla Pána; ktorej meno Pán poznal; ktorá nielen videla, ale aj objala svojho zmŕtvychvstalého Učiteľa. Tak silno, ako len milujúca žena dokáže, že aj statočnejší chlap lapá po dychu a len šeptom volá „už ma nedrž“.

A tú istú veľkonočnú radosť, ktorú ona zvestovala apoštolom, Cirkev zvestuje svetu až podnes: že Pána možno hľadať a nájsť, a že možno vidieť a dokonca aj objať Učiteľa, ktorý nás každého pozná po mene. V tomto stretnutí napokon tíchne aj každý náš plač a beznádej a začína život… večný.

 

TIP NA DNES:

Dnes darujem niekomu jedno úprimné a srdečné objatie. Pán už isto pošle do cesty niekoho, komu také objatie dobre padne.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00