#ziveslovo 22.8.2019

#ziveslovo 22.8.2019

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť.

Znova poslal iných sluhov s odkazom: ‚Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!‘ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili.

Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil.

Potom povedal svojim sluhom: ‚Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami.

Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: ‚Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?‘ On onemel.

Tu kráľ povedal sluhom: ‚Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘

Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“

Mt 22, 1-14

 

redemptorista Rastislav Dluhý CSsR

Všetci sme pozvaní na svadbu, do neba, do nebeského kráľovstva. Teraz sme na ceste. Nadšenie z lásky nevesty a ženícha presakuje z mnohých strán Biblie: „Tak ako sa junák teší z panny, tak ako sa teší ženích z nevesty, tak bude mať z teba radosť tvoj Boh.“ Ja a Boh, my a Boh, ženích a nevesta.

Sme povolaní nielen k vzťahu zamestnanca a zamestnávateľa, pána a sluhu, učiteľa a žiaka, Boha a človeka, ale aj k vzťahu ženícha a nevesty. Ako málo uvažujeme nad tým, že aj tá najkrajšia svadba, najkrajšia svadobná noc, najkrajšie manželstvo tu na zemi je len nepatrným náznakom dokonalého manželstva medzi nami a Bohom, plného neopísateľnej radosti. Ako to nášho ženícha musí bolieť, že toľkí odmietnu prísť na svadbu.

 

TIP NA DNES:

Môj vzťah s Bohom tu na zemi má byť „predchuťou“ môjho vzťahu s ním v nebi. Dnes pouvažujem, prečo ma vyhliadka na takýto krásny a obšťastňujúci vzťah nepriťahuje ako magnet.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00