#ziveslovo 22.8.2020

#ziveslovo 22.8.2020

Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.

Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.

Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Mt 23, 1-12

 

jezuita Jakub Garčár

Jedna z typických námietok tých, čo „veria v Boha, ale nepotrebujú Cirkev“: Prečo sa nechávate volať otcami a učiteľmi?! Ak sa chytáme za slová, potom musíme čítať dôsledne, totiž, že nikoho na zemi nesmieme volať otcom a učiteľom, teda nielen cirkevné autority, ale ani našich rodičov či pedagogických pracovníkov.

A tak je Kristus alebo slovičkár, alebo nás iba znova raz učí v podobenstvách: vy sa už nemusíte spoliehať na vlastnú múdrosť, na večne nedokonalé hádanie pravdy, aby ste obhájili titul učiteľa, ani si už nemusíte nahovárať, že dokážete sami splodiť novú generáciu ľudí. Vaším povolaním je byť zrozumiteľným hlasom Učiteľa pre tento svet a dobrými vychovávateľmi synov a dcér Otca.

 

TIP NA DNES:

Skúsim sa dnes pozdržať vlastného názoru a namiesto toho sa spýtam na názor druhého a trpezlivo ho vypočujem.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00