#ziveslovo 23.1.2020

#ziveslovo 23.1.2020

Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí.

Tu povedal svojim učeníkom, že mu majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!“ Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali.

Mk 3, 7-12

 

korektorka Alžbeta Mráková

Pri gratuláciách k jubileám alebo pri rozličných príležitostiach si okrem iného prajeme najmä veľa zdravia. Veru, zdravie človek ocení často až vtedy, keď ho stráca. Chorých je veľa medzi nami, a to i napriek tomu, že aj prípitkami si zakaždým pripomíname, že pijeme „na zdravie“. Ježiš vrátil zdravie mnohým, kým chodil po tejto zemi. A nielen to, zašiel ešte ďalej a vrátil späť do života napríklad svojho mŕtveho priateľa Lazára, ale aj syna naimskej vdovy či malú dcérku predstaveného synagógy Jaira. Chodilo za ním preto veľa ľudí.

Aj dnes si mnohí vyprosujú zdravie buď pre seba, alebo pre blízkych. Avšak na kríži sa tomuto božskému uzdravovateľovi dostalo od ľudí aj krutých posmeškov: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ Sám pre seba Ježiš nič neurobil. Bol poslušný Otcovi. „Ty si Boží Syn!“ odhalili ho ešte aj nečistí duchovia a padali pred ním.

 

TIP NA DNES:

Telesné aj duševné zdravie je Boží dar, preto sa budem oň starať najlepšie, ako viem. Keby však predsa len prišla choroba, viem, na koho sa s dôverou a vo viere môžem obrátiť.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00