#ziveslovo 23.10.2021

#ziveslovo 23.10.2021

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“

Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“

On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“

Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.“

Lk 21, 5-11

sestra Hermana Matláková, SMVS

Mnoho ľudí mi už povedalo: „Žijeme v časoch, ktoré ohlásil Kristus, že sa budú diať na konci sveta!“ Odpovedám, že to je dobre. Vieme prečítať znamenia čias. Ale žiaľ, stretávam sa s postojom, že hoci vieme odčítať znamenia, nemeníme svoje životné nastavenia. Je to ako keď lekár povie, že máte vážnu chorobu, ale musíte zmeniť stravovacie návyky. Rozhodnutie zmeniť životný štýl, aby som bol zdravý, aby som ďalej žil, je rozhodnutím k dobru. Keď však vidíme znamenia v duchovnom živote, zostaneme rezignovane stáť na jednom mieste. A pritom nám stačí vykročiť k zmene životného postoja a neostať v negatívnom svete s výčitkou, že všetko je zlé.


TIP NA DNES:

Skúsim v jednej maličkej veci zmeniť svoj životný štýl. Možno dnes nebudem frflať na okolnosti, ale začnem byť vďačný.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00