#ziveslovo 23.11.2019

#ziveslovo 23.11.2019

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.“

Ježiš im povedal: „Synovia tohto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.

A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“

Tu niektorí zákonníci povedali: „Učiteľ, dobre si to povedal.“ A už sa ho neodvážili na nič vypytovať.

Lk 20, 27-40

 

korektorka Alžbeta Mráková

Dnes by sme ženu, ktorá mala jedného po druhom sedem mužov, hoci žiadnemu dieťa neporodila, zrejme označili termínom „čierna vdova“. Ibaže v Ježišových časoch boli iné praktiky, respektíve povinnosti pozostalých bratov, a to zabezpečiť potomstvo, aby rod pokračoval. Lebo… Mojžiš prikázal.

Tento príklad o siedmich mužoch jednej ženy je značne pritiahnutý za vlasy. No nejde tu o to, čia napokon žena bude, ale o to, čo po smrti vlastne bude. Saduceji popierali zmŕtvychvstanie, takže buď prišli za Ježišom preto, aby ich o tom poučil, alebo ho jednoducho svojimi otázkami chceli zdiskreditovať. Ale Ježiš má s nimi trpezlivosť. A vysvetľuje, ako je to s mŕtvymi, zmŕtvychvstaním a Božou láskou.

Kedysi, keď som chodievala za maliarom Ladislavom Záborským do Martina na rozhovory, nevedela som pochopiť, ako sa niekto ako on, ktorý dennodenne maľoval svetlom zaliate optimistické obrazy, môže tešiť na smrť. Hovoril o tom, tešil sa a žil radostne preto, lebo pochopil, že je to jediná cesta, ako sa opäť stretne so svojou manželkou v Božom kráľovstve. A táto nádej sa u neho premieňala na radosť a radosť na umenie.

 

TIP NA DNES:

Mojou nádejou je ten, kto povedal, že je cesta, pravda a život. Dokázal to svojím zmŕtvychvstaním. Verím, že tak ako on, i my raz vstaneme.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00