#ziveslovo 23.11.2021

#ziveslovo 23.11.2021

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“

Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“

On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“

Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.“

Lk 21, 5-11

sestra Hermana Matláková, SMVS

Keď som bola mladšia, tak som toto evanjelium čítala s bôľom a takými čiernymi myšlienkami. Všetko je zlé. Vo svetle evanjelií a hlavne Kristovho zmŕtvychvstania však toto evanjelium vôbec nie je strašením či zlou správou. Je to len ďalšia výzva na bdelosť. Všimnúť si okolie, pozerať, čo sa okolo nás deje, byť pripraveným na mnohé veci – pomoc iným, služba, dobrodružstvo. Lebo k tomu nás vyzýva Kristus – k dobrodružstvu s ním. Lebo život s ním sa nežije len vo večnosti, ale tu a teraz, s tými ľuďmi, ktorí ma obklopujú. To je veľkosť Kristovho prisľúbenia – že život, večný život, začíname žiť už tu.


TIP NA DNES:

Všimnem si, či niekto nepotrebuje moju malú pomoc.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00