#ziveslovo 23.2.2020

#ziveslovo 23.2.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.

Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.

Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Mt 5, 38-48

 

korektorka Alžbeta Mráková

Kto pracuje (len) so spravodlivosťou, žiada za zlý skutok trest. Za veľmi zlý skutok veľmi veľký trest. Niet v ňom lásky? Je, lenže je zatlačená až za spravodlivosť. Bolo spravodlivé v starozákonných časoch urobiť ten istý skutok tomu, kto ho urobil mne. „Sme si kvit,“ povedali by sme. Lenže: ak by šlo o vraždu, mám sa aj ja stať vrahom, aby sme si boli kvit? Ak mne niekto znásilnil manželku, mám aj ja ísť za násilníkom a urobiť to isté jeho žene? To kam by sme takto došli? Ježiš prichádza s takým riešením, ktoré, žiaľ, ani mnohí dnešní ľudia nechápu. Nechápu, že svojou spravodlivou „kvitovosťou“ prechádzajú na stranu zla.

Anton Neuwirth vo svojej knihe Liečiť zlo láskou pochopil túto pravdu a princíp nadstaveného druhého líca. Zlo sa dá liečiť iba dobrom, neláska iba láskou, taká je pravda. Citujem: „Pravdu si nemáme nechávať pre seba, ale sa o ňu deliť s ľuďmi v okolí. Podstata tejto pravdy je v Bohu. Tým sa aj približujeme ku kňazstvu, pretože kňazstvo neznamená len šíriť pravdu o Bohu, ale podeliť sa o Boha, ktorého nosíme v sebe. Jednou z ciest k tomu je aj liečiť zlo láskou.“

 

TIP NA DNES:

Čo má veľkú cenu, to ma stojí veľké úsilie. Boh, ktorého nosím vo svojom srdci, mi odpustí moje viny, ak aj ja odpustím svojmu vinníkovi.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00