#ziveslovo 23.3.2020

#ziveslovo 23.3.2020

Ježiš odišiel zo Samárie do Galiley. Lebo sám Ježiš sa osvedčil, že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. Keď prišiel do Galiley, Galilejčania ho uvítali, lebo videli všetko, čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme. Aj oni tam boli na sviatky.

Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník, ktorý mal v Kafarnaume chorého syna. Ako počul, že Ježiš prišiel z Judey do Galiley, vybral sa k nemu a prosil ho, aby šiel uzdraviť jeho syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal: „Ak nevidíte znamenia a divy, neveríte.“

Kráľovský úradník mu hovoril: „Pane, poď, kým mi dieťa neumrie!“

Ježiš mu povedal: „Choď, tvoj syn žije!“ On uveril Ježišovmu slovu a šiel.

Ešte bol na ceste, keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili, že jeho dieťa žije. Pýtal sa ich, koľko hodín bolo, keď sa mu uľavilo. Povedali mu: „Včera o jednej popoludní mu prestala horúčka.“ Tu otec poznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal: „Tvoj syn žije.“ A uveril on i celý jeho dom.

Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judey do Galiley.

Jn 4, 43-54

 

korektorka Alžbeta Mráková

Slovo má ohromnú silu. Vyslovené slovo vie vrátiť nádej, ale dokáže aj zraňovať, ničiť, zabíjať. Vyslovený súhlas spečaťuje život dvoch ľudí pri sobáši, ale takisto vyslovený nesúhlas má moc zabrániť, aby sme spáchali hriech. Ježišovo slovo uzdravuje kráľovskému úradníkovi syna. Uveriť tomu jeho slovu znamená kráčať vo viere, že všetko je zachránené. Syn žije!

Slovo tu malo silu skutku. Na slovo Stvoriteľa sa tvorí všetko viditeľné i neviditeľné. „Buď svetlo!“ A bolo svetlo. „Na počiatku bolo Slovo…“ píše Ján, „… a Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ Uvedomme si, že isto nešlo o náhodu, keď naši predkovia pomenovali svoju krajinu Slovenskom a sami seba Slovenmi, Slovákmi, Slovenkami… Uverili Slovu od Boha nám danému a zanechali nám vieru a život. A tak aj my, čo z neho dodnes žijeme, pretrvávame.

 

TIP NA DNES:

Dnešný deň vložím do svojich slov Boží náboj. Uvážlivo, až „pôstne“ budem voliť slová; ak niečo nemusím nevyhnutne povedať, nepoviem. A čo vyslovím, nech je na väčšiu Božiu slávu a česť.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00