#ziveslovo 23.3.2021

#ziveslovo 23.3.2021

Ježiš povedal farizejom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“

Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije, že vraví: ‚Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete?‘“

On im povedal: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“

Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?“

Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho.“ Nerozumeli, že im hovorí o Otcovi.

Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“

Keď to hovoril, mnohí uverili v neho.

Jn 8, 21-30

sestra Hermana Matláková, SMVS

Robiť to, čo sa páči Otcovi. Ako deti sme si tento model vybudovali. Robiť tak, správať sa tak, hovoriť tak, ako sa páči ockovi. Preto je otec pre dieťa dôležitým vzorom. Pozitívny otcovský vzor nás pripravuje na stretnutie s nebeským Otcom. Dostala som od Boha dar, keď som od detstva mohla zažívať tvrdú ruku a zároveň milujúce srdce svojho pozemského otca. Keď som čítala životopis sv. Jozefa Tieň otca, ukázala som svojmu otcovi tú knihu a povedala so smiechom: „Je to ako o tebe!“ Zasmiali sme sa. Viem, nie každý má túto možnosť, nie každý prežíva krásny vzťah s otcom. A to, čo mne rezonuje práve v tomto úryvku, je to neporozumenie. Nerozumieť slovám, ktoré sa hovoria. Farizeji nerozumeli. Ani my často nerozumieme slovám, ktoré nám hovorí naše okolie. Rozumieme skutkom, rozumieme gestu. Ale nie slovám. Akoby sme niekedy nechápali význam povedaného. Vieme posúdiť slová a hneď vieme povedať: „Tento človek tým myslel toto.“ Ale možno tým myslel niečo úplne iné. Nesúďme slová. Pozerajme na skutky.

 

TIP NA DNES:

Nechajme slová plynúť. Nedajme sa vyrušiť správami v médiách, nehľadajme skrytý zmysel. Nech dnes hovoria naše skutky.

 

Pridajte sa k nám a sledujte živé pôstne zamyslenia denne o 21:00: fb.me/e/3tsczHzdg

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00