#ziveslovo 23.4.2020

#ziveslovo 23.4.2020

Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo.

Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery.

Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.

Jn 3, 31-36

 

aktivista Marián Čaučík

„Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo.“ Je logické, že pozemskí ľudia, ktorí nemajú skúsenosť so životom v nebi, nemôžu takým veciam rozumieť. Aj keď si to asi neuvedomujú, majú na výber. Buď ostanú uzavretí vo svojom rozmýšľaní a vo svojom svete (dnes by sme povedali vo svojej bubline), alebo prijmú svedectvo posla z neba.

Veľké osobnosti Starého a Nového zákona dokázali otvoriť svoje srdcia a mysle svedectvu z neba, keď ich Boh oslovil cez prorokov alebo anjelov. Ježiš bol viac ako Boží posol, bol Boží Syn, a predsa prevažná reakcia na jeho slová bola „nik neprijíma jeho svedectvo“. To svedectvo pritom bolo a je absolútne kľúčové: kto mu uverí, má večný život; kto neverí, neuzrie život.

Preto bude pre nás dôležitý nový pohľad, naša citlivosť na SVEDECTVO a naše vnímanie osoby, ktorá svedectvo prináša. Nemenej dôležitá bude otvorenosť mysleniu mimo našej zaužívanej bubliny, väčšiny a komfortnej zóny. Aby sme uzreli život a nespočinul na nás Boží hnev…

 

TIP NA DNES:

Zamyslime sa nad tým, kto nám prináša svedectvo o Božom kráľovstve. O niečom, čo je viac ako náš bežný pozemský život, čo nás priťahuje a oslovuje nášho ducha. Skúsme tomu svedectvu uveriť a urobiť nejaký krok, ku ktorému nás nabáda.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00