#ziveslovo 23.5.2020

#ziveslovo 23.5.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.

Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.

Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.“

Jn 16, 23b-28

 

aktivista Marián Čaučík

Zaujali ma Ježišove slová jeho najbližším, ktoré povedal vo chvíli svojej rozlúčky: „Prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene.“ Táto veta mi prišla veľmi dôležitá a prelomová, znie, akoby ich chcel v náboženskom poznaní posunúť na novú kvalitatívnu úroveň. Kde však Ježiš ďalej hovorí učeníkom o Otcovi otvorene? Čítajúc do konca Jánovo evanjelium, priamu odpoveď som už nenašiel…

Ako vysvetlenie sa ponúka veľkňazská modlitba (Jn 17), kde sa Ježiš modlí za seba, za svojich učeníkov a za cirkev. Nasleduje hneď po týchto Ježišových slovách a prítomnosť učeníkov pri tomto otvorenom a osobnom rozhovore môže byť odpoveďou, ktorá im zjavuje Otca cez Ježišov vzťah s ním. Pri hlbokej a osobnej modlitbe v Ježišovom mene spoznávame Otca a jeho lásku k nám cez životné udalosti, ktoré práve prežívame.

 

TIP NA DNES:

V závere svojej rozlúčkovej reči nám Ježiš odporúča prosiť Otca o čokoľvek v jeho mene. Máme prosiť a dostaneme, aby naša radosť bola úplná. Spomeňme si na to častejšie pri svojich modlitbách, keď čakáme a prosíme o zoslanie Ducha Svätého do našich životov. Prosme nie o to, aby sa stalo, čo my chceme, ale aby sme pochopili, čo je našou cestou dnes.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00