#ziveslovo 23.6.2019

#ziveslovo 23.6.2019

Keď sa raz Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“

Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“

„A vy ma za koho pokladáte?“ opýtal sa ich.

Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“

Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“

Lk 9, 18-24

 

korektorka Alžbeta Mráková

Identita. V našich časoch také frekventované slovo. Chceme vedieť, kto je top medzi nami, preto vydávame encyklopédie o osobnostiach, volíme si kráľovné krásy, športovcov mesiaca, robíme rebríčky obľúbenosti politických lídrov… Ten „naj“ má potom všade otvorené dvere. A Ježiš hovorí učeníkom opak: bude trpieť, zavrhnú ho, zabijú… Jemu sa dvere otvoria až po zmŕtvychvstaní. Jeho identita je Boží Syn a jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta.

Nasledovať ho v mnohých krajinách sveta dnes znamená prísť o život po bombovom útoku, stratiť po ničivom ohni chrám, do ktorého sa chodili modliť, byť prenasledovaný a utekať z krajín, kde kresťan nemá miesto. Persona non grata. Kristovi nasledovníci trpia. Kronika umučených sa na zemi zostavuje ťažko. Ale zaznamenáva sa v nebi.

 

TIP NA DNES:

Ak sa sila rodí v skúškach, prijmem to. Nebudem žalostiť za každú maličkosť. Veď už dávno povedali múdri, že čo nič nestojí, za nič nestojí.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00