#ziveslovo 23.8.2019

#ziveslovo 23.8.2019

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“

On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.

Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

Mt 22, 34-40

 

korektorka Alžbeta Mráková

Najprv zopár zvedavých detinských otázok: Čím sa dá merať láska? Akým prístrojom? „Láskomerom“? Veruže ani na prikázania ešte nikto nevymyslel merač ich veľkosti. A predsa učiteľ zákona, istotne súčasníkmi považovaný za intelektuálnu kapacitu tých čias, kladie Ježišovi prečudesnú otázku: „Povedz, učiteľ, ktoré prikázanie je najväčšie?“ Samozrejme, vieme, ako to onen zákonník myslel. Preto aj Ježiš pridáva k odpovedi, že láska k Bohu je najväčšie prikázanie, ešte to poradové číslo: PRVÉ. Teda keď miluješ Pána Boha, to je to najdôležitejšie, PRVÉ prikázanie – a ostatné prikázania sú pre teba potom hračka. Ale musíš sa do toho vložiť celý. Srdcom, dušou i mysľou.

 

TIP NA DNES:

Keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00