#ziveslovo 23.8.2020

#ziveslovo 23.8.2020

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.

A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

Mt 16, 13-20

 

aktivista Marián Čaučík

Udalosť, ktorú opisuje evanjelista Matúš, sa udiala po viac ako roku a pol Ježišovho verejného pôsobenia. Predchádzali jej mnohé podobenstvá a zázračné uzdravenia, Majstrova chôdza po mori aj dve rozmnoženia chleba pre niekoľkotisícové zástupy…

Pre Židov prvého storočia to boli silné a dostatočné dôkazy prítomnosti Mesiáša predpovedaného v písmach. Napriek tomu ho jeho súčasníci pokladali skôr za Jána Krstiteľa alebo jedného z prorokov. Petrovo vyznanie Ježiš označí ako priame zjavenie od Otca a paradoxne im sám prikáže, aby nehovorili o tom, že on je Mesiáš. A evanjelista pokračuje: „Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

Vysvetlením by azda mohlo byť, že naše ľudské vnímanie je celkom iné ako Božie plány s nami. Židia čakali mesiáša na svoj obraz, ktorý mal prísť s mocou podľa ich predstáv. Boží plán aj posolstvo o nebeskom kráľovstve boli však celkom iné a aj Ježišovi učeníci ich pochopili až oveľa neskôr…

 

TIP NA DNES:

Zamyslím sa dnes a častejšie nad tým, že Božie cesty sú aj v mojom živote iné ako moje plány. Pohľad ľudí a pohľad nebeského Otca môžu byť diametrálne odlišné a bude lepšie, ak nepôjdem za každú cenu za svojou predstavou, ale zastavím sa a budem hľadať v modlitbe Božiu vôľu pre seba i svojich blízkych.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00