#ziveslovo 23.9.2020

#ziveslovo 23.9.2020

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.

Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte.

Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

Lk 9, 1 – 6

 

aktivista Marián Čaučík

Na cestu si neberte nič. To bolo veľmi radikálne poslanie. Podobne ako Dvanásti, aj kresťania sa dnes musia spoliehať na Boha, nie na majetok, moc alebo postavenie. Ak budú aj dnešní učeníci zameraní iba na Boha, potom bude môcť Božia milosť v nich skutočne a naplno pôsobiť. Takto dokážu hlásať Božie kráľovstvo svetu, ktorý stratil svoju cestu, a uzdravovať srdcia.

 

TIP NA DNES:

Zamyslím sa nad tým, čo mi bráni byť jednoduchším pred Bohom. Čoho sa potrebujem vzdať, aby som sa viac spoliehal na Boha a tešil sa z úlohy hlásať Božie kráľovstvo?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00