#ziveslovo 24.1.2019

#ziveslovo 24.1.2019

Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí.

Tu povedal svojim učeníkom, že mu majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!“ Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali.

Mk 3, 7-12

 

režisér Peter Weinciller

Správa o zázračnom liečiteľovi, ktorý nás zbaví bolestí chrbtice, problémov s kĺbmi, vyrieši cievne ochorenia, uzdraví nádor či neplodnosť, by určite každého z nás veľmi potešila. Za takýmto človekom by sme precestovali množstvo kilometrov, zabezpečili si ubytovanie, voľno v práci, len aby nás zbavil našej bolesti. Vyhľadávali by ho davy. Veru. Každý sa chcel Ježiša čo i len dotknúť, aby ozdravel. To isté by malo platiť i dnes. Ale azda viac v duchovnej rovine. Mali by sme túžiť „dotknúť sa Krista“. Čo najbližšie. Vášnivejšie. A uveriť, že jeho dotyk má uzdravujúcu silu. Kiežby túžba po stretnutí s Kristom – Uzdravovateľom všetkých neduhov, bola i dnes rovnako davová ako v jeho dobe…

 


TIP NA DNES:

Budem sa skúmať a stanovím si sám diagnózu. Ktoré „choroby“ som prijal ako neliečiteľné a nechcem sa z nich uzdraviť?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00