#ziveslovo 24.1.2020

#ziveslovo 24.1.2020

Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov: Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo značí synovia hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.

Mk 3, 13-19

 

jezuita Jakub Garčár

Ježiš povolal k sebe Dvanástich, aby boli s ním. Poslanie kázať s mocou a vyháňať zlo je až druhoradé.

Byť s ním ako jeho sluhovia, jeho vojaci, jeho zamestnanci, jeho štatutárni zástupcovia, jeho obchodní partneri… či ako jeho priatelia, prípadne ako čosi ešte intímnejšie? Duchovné zasnúbenie sa s tými, ktorých oslovil po mene a ktorých miloval až do krajnosti (porov. Jn 13, 1)?

 

TIP NA DNES:

Pohľadaj si dnes chvíľku byť s Ním a neriešiť svoju prácu ani zlých duchov, iba byť… tak, ako keď sú spolu dvaja zamilovaní, alebo najbližší priatelia.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00