#ziveslovo 24.1.2021

#ziveslovo 24.1.2021

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Mk 1, 14 – 20

kňaz Peter Repiský

Mnohí sa už pokúšali vybudovať nebo na zemi rôznymi spôsobmi, určite aj materiálnymi. My môžeme vidieť dôsledky v nenaplnených ambíciách a sľuboch, odopieraní slobody v akejkoľvek forme či ponižovaní a ničení ľudskej dôstojnosti. Možno sa opýtať, že kde sa stala chyba? Jednou z odpovedí je, že budovať nebo na zemi bez lásky, bez slobody, bez ľudskej dôstojnosti, to je ako budovať bez základov. Dobrá správa, čiže evanjelium, nám dáva ponuku, ako je to možné uskutočniť nielen v globále, ale v našom každodennom živote a v živote ľudí, s ktorými sa stretávame. S Ježišom prichádza nádej na nový a lepší svet, ktorý je alternatívou k ľudskej spoločnosti! Túto alternatívu nazýva Božie kráľovstvo. Je to vláda Boha v našich životoch, prijatie a uskutočňovanie tejto jeho mentality Boha a jeho kráľovstva. Mentality lásky, služby, odpustenia, darovania sa, delenia sa o dobrá.

TIP NA DNES:

Keď sa budem modliť Otče náš, uvedomím si, že okrem iného zvolávam Božie kráľovstvo do svojho života a na túto zem. Ako konkrétne ho chcem prinášať dnes? Určite bude veľa príležitostí.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00