#ziveslovo 24.10.2020

#ziveslovo 24.10.2020

Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“

A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘

On mu odvetil: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘“

Lk 13, 1 – 9

kňaz Peter Repiský

Značná časť evanjelia je akoby článok vystrihnutý z nejakých novín. Avšak v tých katastrofách Boh nemá prsty! Ako ho poznám, skôr si zababre prsty naším hriechom, ako by nás ničil. Vstupuje do našich životov a ukazuje cestu von z hriechu. Pokánie je touto cestou a kľúčom k odhaleniu spomínaných ťažkých udalostí. Ono znamená zmenu zmýšľania, ktorá je sprevádzaná zmenou postojov a správania či konania.

Obrátenie v evanjeliu má tento zmysel: ak si doteraz žil pre seba, teraz preorientuj svoj život na dobro druhých. Teda buď ako Boh. Ježiš krásne napĺňa vo svojom živote pre nás to, čo môžeme nájsť v jeho inauguračnej reči v nazaretskej synagóge, kde číta text z proroka Izaiáša: a vyhlásiť milostivý rok Pána (Lk 4, 19), kde urobí za touto vetou bodku, ktorá tam nie je, a vynecháva istú časť slov proroka, ktorý pokračuje: a ohlásiť deň pomsty nášho Boha (Iz 61, 2). Vidíme, čo dnes Ježiš hovorí? Nechajme ho ešte tento rok (je to ten rok vyhlásený v Nazarete, ktorý stále trvá – Lk 4, 18). Možno nabudúce prinesie ovocie. To je jeho túžba – aby sme prinášali ovocie a aby naše ovocie zostávalo (Jn 15, 16).

TIP NA DNES:

Môžeme si prečítať Gal 5, 22 – 23 a konfrontovať s tým svoje postoje, správanie či konanie. Vidíme tam tú podobnosť?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00