#ziveslovo 24.10.2021

#ziveslovo 24.10.2021

Keď Ježiš so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom odchádzal z Jericha, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“

Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“

On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi.

Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“

Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“

A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“

A hneď videl a šiel za ním po ceste.

Mk 10, 46b-52

kňaz Peter Repiský

Ako seba alebo iných dostať z duchovnej slepoty? Slepec v evanjeliu vyskočí na vlastné nohy, vydá sa za Kristom a odhadzuje plášť, ktorý je symbolom starého spôsobu života a zmýšľania podľa pravidiel „tohto sveta“. Beží k tomu, kto mu môže dať zrak a videnie ľudí a situácií života novým spôsobom. Toto gesto odhodenia plášťa pripomína gesto, ktoré robili katechumeni v deň svojho krstu: odhodili svoje staré šaty, odmietli všetko, čo im bránilo nasledovať učiteľa Ježiša. Je to prejavom vyznania viery v toho, ktorý otvára oči pre nový život a nový pohľad na všetko. Katechumen je úplne ponorený (krst) do Božieho života, aby „šiel za ním po ceste“ – nasledoval Ježiša. Viera v Ježiša nie je v prvom rade držaním sa balíka právd, ale nasledovaním!


TIP NA DNES:

Dnes vyznám svoju vieru v Cirkvi pri slávení Eucharistie vyznaním viery a následne sa budem snažiť vyznávať ju aj konkrétnymi skutkami podľa Ježišovho príkladu. Nestačí počuť, je potrebné vidieť.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00