#ziveslovo 24.11.2020

#ziveslovo 24.11.2020

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“

Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“

On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“

Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.“

Lk 21, 5 – 11

kňaz Peter Repiský

Nie je všetko zlato, čo sa blyští. To vidíme aj na slávnom jeruzalemskom chráme, ktorý bol v roku 70 zničený. Táto pýcha Izraela padla, tak ako postupne k svojmu zániku, alebo skôr naplneniu, speje aj náš svet či život. Rozpad starého sveta je však zrodením nového sveta. Zničenie chrámu hovorí o tom, že Boh ponúka nový život každému. Tak aj nový život má svoj počiatok v zničenom Kristovom tele na kríži a v jeho zmŕtvychvstaní. Toto je Boží súd svetom, ako nám o tom hovorí Ježiš: „Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von.“ (Jn 12, 31) Tu je koniec niečoho starého. Boh nám dovoľuje žiť našu prítomnosť ako dobu jeho trpezlivosti s nádejou na náš návrat či návraty k nemu. Apoštol nám pripomína: „Stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia.“ (Rim 8, 19) To sme my ako tí, ktorí žijú novým životom v Kristovi Ježišovi. Tí, ktorí sú mu podobní. Ktorí konajú a zmýšľajú ako on. Ktorí nechávajú rásť Božie kráľovstvo vo svojom srdci a všade, kam prídu, šíria vôňu tohto kráľovstva. Takže tu neprichádza koniec, ale začiatok nových vecí a nového života pre všetkých v očakávaní či naplnení!

 

TIP NA DNES:

Ak dnes príde nečakaná či ťažká chvíľa, zamyslím sa – ako v nej môžem priniesť Božie kráľovstvo? Ako by to robil Ježiš?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00