#ziveslovo 24.12.2018

#ziveslovo 24.12.2018

Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.

A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“

Lk 1, 67-79

 

režisér Peter Weinciller

Pri modlitbe ranných chvál už roky uvažujem nad záverečnou pasážou Zachariášovho chválospevu Benediktus: „… tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti.“ Kto sú tí, čo sedia vo tme? V tieni smrti? Sú to moji kamaráti, ktorí žijú v marazme nihilizmu? Alebo rodičia, ktorí zájdu do kostola len na Vianoce? Môj brat, ktorý sa pre telesné rozkoše a hmotné dobrá odvrátil od cesty viery? Aké je potom to naše svedectvo o Svetle, ktoré vychádza z Výsosti a prežaruje všetku temnotu? Sme autentickí svedkovia tohto Svetla? Či len slabým blikajúcim plamienkom? Je pre nás slovo viery radostným, nadšeným spevom plným entuziazmu, ako to bolo v Zachariášovom prípade? Ako môžeme svojím príkladom prežarovať tmu okolo?

Tento chválospev je výzvou! Sú Vianoce. Všade plno svetielok. Možno ten najlepší čas stať sa „svetlom“. A nielen cez Vianoce. Aby neplatili slová jedného aforizmu:

Vianoce sú vtedy, keď sa máme radi.

Vianoce sú vtedy, keď si odpúšťame.

Vianoce sú vtedy, keď sa obdarúvame.

Vianoce sú len raz v roku.

Škoda.

 


TIP NA DNES:

Nájdem konkrétny spôsob, ako môžem prežiariť niečiu temnotu, a poteším ho.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00