#ziveslovo 24.12.2019

#ziveslovo 24.12.2019

Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.

A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“

Lk 1, 67-79

 

jezuita Jakub Garčár

Dnes je Štedrý deň a evanjelium s Jánom Krstiteľom pozýva aj nás pripraviť cestu Vychádzajúcemu z výsosti. K tomu iste patrí aj príprava darčekov pre blízkych a štedrej večere – príprava dejiska tichej a svätej noci vianočnej. Pripraviť cestu a upriamiť pozornosť na Spasiteľa darujúceho odpustenie hriechov – hovorí evanjelium. Darujúceho ten anjelmi vyspievaný pokoj pre ľudí dobrej vôle. Na vzájomné odpustenie a spoločný pokoj chce a má byť dnešný deň štedrý.

 

TIP NA DNES:

Skúsiš byť aj ty dnes štedrý až k ponúknutiu zmierenia a udobrenia svojim blízkym a priateľom?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00