#ziveslovo 24.12.2020

#ziveslovo 24.12.2020

Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.

A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“

Lk 1, 67 – 79

kňaz Peter Repiský

V tomto adventnom a potom aj vo vianočnom čase počujem mnohých zo Svätého písma často len spievať a chváliť Boha. Svätý Irenej, staroveký cirkevný otec, nám zanechal výrok: „Slávou Boha je živý človek.“ Je krásne chváliť ho tak, ako Zachariáš, je krásne chváliť ho ako Mária, je krásne chváliť ho ako anjeli pri Kristovom narodení. Chvála nás otvára pre Boha a jeho konanie v našich životoch. Chvála nás vedie k túžbe byť blízko Božieho srdca, vedie nás do pohybu, k službe. Tak to zažila Mária, tak to dnes zažíva na „vlastnej koži“ aj Zachariáš. No Písmo hovorí nielen o speve, ale doslova takto: „Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval…“  (Lk 1, 67) Nech aj nás naplní Duch Svätý! Nech nás inšpiruje! Nech je aj náš život proroctvom a piesňou o našom skutočne dobrom Bohu. Maranatha! Príď, Pane Ježišu!

 

TIP NA DNES:

Môžeme spievať a chváliť týmito piesňami: https://www.youtube.com/watch?v=FIPz9aJUncc alebo https://www.youtube.com/watch?v=3qnHWx5T9JI.

A nezabúdajme, že náš život môže byť proroctvom o Bohu. Pýtajme sa aj touto piesňou, ako to máme robiť. Ako nás inšpiruje? K čomu nás vedie? Ak chcete, môžete napísať do komentára.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00