#ziveslovo 24.12.2021

#ziveslovo 24.12.2021

Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.

A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“

Lk 1, 67-79

kňaz Peter Repiský

Zachariášovi viera otvorila oči a srdce pre nový pohľad na životné udalosti jeho samého, jeho rodiny a jeho národa. Viera ho otvorila pre Ducha Svätého. Len viera nám pomáha pochopiť, že Boh prichádza, aby prežiaril temnoty života svojím svetlom, aby nás navštívil a sprevádzal vo všetkom, čo žijeme. Aj dnes je deň otvoriť svoj život a svoje srdce pre Ježiša, ktorý prichádza ako svetlo. S jeho svetlom, ktoré žiari z nášho života, môžeme prežiariť aj temnoty ľudí naokolo. Gandalf v príbehu Pán Prsteňov hovorí: „Zistil som, že práve maličkosti – všedné skutky obyčajných ľudí – môžu zadržať temnotu. Jednoduché prejavy vľúdnosti a skutky lásky.“ Prichádzajúce Vianoce tak môžu byť každý deň. Nielen na Vianoce!


TIP NA DNES:

Popremýšľam, ako dnes môžem prežiariť niečiu temnotu prejavom vľúdnosti a skutkom lásky.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00