#ziveslovo 24.2.2020

#ziveslovo 24.2.2020

Keď Ježiš a traja učeníci zostúpili z vrchu a prišli k učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa s nimi hádajú. A všetok ľud, len čo ho zazrel, užasol. Bežali k nemu a pozdravovali ho. On sa ich opýtal: „O čom sa s nimi hádate?“

Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým duchom. Kdekoľvek ho schytí, zhodí ho, idú mu peny, škrípe zubami a chradne. Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli.“

On im povedal: „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne!“ I priviedli ho k nemu. Len čo ho duch zbadal, zalomcoval chlapcom, ten sa zrútil na zem, zvíjal sa a išli mu peny.

Ježiš sa opýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?“

On odpovedal: „Od detstva. A často ho vrhol aj do ohňa a do vody, aby ho zahubil. Ale ak niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“

Ježiš mu povedal: „,Ak môžeš?!‘ Všetko je možné tomu, kto verí.“

A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. Pomôž mojej nevere!“

Keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu: „Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!“ Ten vykríkol, mocne ním zalomcoval a vyšiel. Chlapec ostal ako mŕtvy, takže mnohí vraveli: „Zomrel.“ Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a on vstal.

Keď potom vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ On im povedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou.“

Mk 9, 14-29

 

jezuita Jakub Garčár

Ak sa ja s vierou pomodlím, všetko mi bude možné, ja zachránim druhých i seba – znie to krásne, tak sebestačne, tak spasiteľsky. Čím viac sa však človek spolieha na vlastný výkon, aj ten duchovný, tým bolestnejšia je konfrontácia s realitou: Prečo sme ho nemohli vyhnať my? Je totiž rozdiel veriť a dôverovať Bohu a od neho čakať, že podľa svojej vôle odpovie na moju modlitbu, a veriť a dôverovať sebe, čakajúc, že čokoľvek si ja a podľa seba zaumienim, budem si vedieť od Boha vymodliť.

 

TIP NA DNES:

V modlitbe sa dnes opýtaj seba, komu dôveruješ viac: Bohu, že pomôže, alebo sebe, že ho svojou modlitbou presvedčíš?!

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00