#ziveslovo 24.2.2021

#ziveslovo 24.2.2021

Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie.

Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je niekto väčší ako Šalamún.

Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“

Lk 11, 29-32

kňaz Peter Repiský

Kniha proroka Jonáša je satirou a až takým prorockým Božím úsmevom nad tým, ako človek vidí  Boha. Až v tomto príbehu nachádza autor evanjelia inšpiráciu pre Ježišove slová a posolstvo. Zlé pokolenie, ktoré očakáva Božiu pomstu a privilégium Izraela, a teda nie je autentickým obrazom Boha. Takto zmýšľa aj Jonáš, ktorý nakoniec po strastiplnej ceste ohlasoval Božiu pomstu pohanskému národu: „Ešte štyridsať dní a Ninive bude zničené.“ Ľudia, počnúc kráľom, začali konať pokánie a obrátili sa.

Jonáš reaguje presne opačne, ako by to očakával čitateľ. Žiada si umrieť len preto, že Ninivčania si zvolili život. Bojí sa, že vyjde na posmech pred ľuďmi, lebo Boží trest sa nekonal. V tomto stave ho Boh učí, že Božie posolstvo je posolstvom milosrdenstva, lásky, zľutovania a ponuky Božej záchrany pre všetkých.

Aj Ježiš reaguje presne opačne, ako to očakávajú predstavitelia židovského náboženstva. Jeho posolstvo je ponuka Božieho kráľovstva, ktoré je prítomné už tu a teraz a je ponukou pre všetkých. Stačí „tak málo“: robiť pokánie – zmeniť zmýšľanie a prijať mentalitu Boha, ktorý je láska, zľutovanie a milosrdenstvo samo. Ježiš sám je aj tu ZNAMENÍM BOHA; ako hovorí pápež František: „Tvárou Otcovho milosrdenstva“. Stávajme sa ňou aj my!

 

TIP NA DNES:

Otec, prosím ťa, daj, aby som každý deň, aj dnes, bol/a aj ja tvárou tvojho milosrdenstva tak, ako Ježiš; vo všetkých gestách, postojoch, v skutkoch a aj v slovách. Túžim po tom, lebo chcem celým svojím životom šíriť kultúru tvojho kráľovstva, aby každý videl, aký naozaj si! Amen.

 

Pridajte sa k nám a sledujte živé pôstne zamyslenia denne o 21:00: fb.me/e/3tsczHzdg

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00