#ziveslovo 24.3.2019

#ziveslovo 24.3.2019

Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“

A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘

On mu odvetil: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘“

Lk 13, 1-9

 

jezuita Jakub Garčár

Je každé ľudské utrpenie Božím trestom za hriech človeka? Je život bez bolesti odmenou za bezhriešnosť a dôvodom pre bezstarostnosť? Nie, odpovedá Kristus. Ale jedným dychom dodáva, že každý hriech v živote človeka, každé zlyhanie, chyba, zanedbanie, každé zlo má svoje neodvrátiteľné následky. Nie Boží trest, ale logický dôsledok môjho vlastného konania. No ani pri tomto sa evanjelium nekončí. Figovník dostáva ešte jednu šancu. Boh mi dáva vždy novú šancu a stará sa o mňa, aby som (nabudúce) prinášal dobré, jedlé ovocie.

 

TIP NA DNES:

Kde by som ja potreboval okopať a pohnojiť? Zmiluj sa, Bože, nado mnou!

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00