#ziveslovo 24.3.2020

#ziveslovo 24.3.2020

Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema.

V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých.

Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“

Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“

Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil.

No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“

Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: ‚Vezmi si lôžko a choď!‘“

Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: ‚Vezmi a choď?‘“

Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste.

Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“

A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu.

Jn 5, 1-3.5-16

 

jezuita Jakub Garčár

Mnoho chorých ležalo medzi stĺpmi, ale iba tohto si vybral Ježiš, lebo „zvedel, že je už dlho chorý“. Akoby bolo treba byť najprv dostatočne dlho chorý, aby potom mohla prísť uzdravujúca Božia pozornosť. Aj púšť, aby človeka očistila, potrebuje štyridsať dní… štyridsať rokov. Ak neprichádza ozdravenie, očistenie alebo vypočutie našich prosieb, možno je to preto, lebo sme ešte neboli dostatočne dlho chorí, dostatočne dlho zašpinení hriechom, dostatočne dlho prosiaci…

 

TIP NA DNES:

Po všetkých pokusoch a snahách, chcem ešte stále ozdravieť? Chcem byť očistený od hriechov? Chcem byť vypočutý? Dobrou príležitosťou dať Bohu odpoveď môže byť krátka osobná modlitba.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00